Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Dodano: 25-02-2020

Mówimy i uczmy dzieci jakie mają prawa, nie zapominając o zasadach i obowiązkach.
Prawa dziecka przedstawiliśmy w Sezamkowym Niepublicznym Przedszkolu w Bydgoszczy.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
artykuł 13, 15, 16 i 17 Konwencji o Prawach Dziecka

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
artykuł 33, 34 i 36 Konwencji o Prawach Dziecka