Masz prawo do mediacji

Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu.

Z jakim problemem można zgłosić się do mediacji?

Mediacja jest procedurą, której można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem jest wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w niej przez strony konfliktu.

Z jakim problemem można zgłosić się do mediacji?
O mnie

O mnie

Nazywam się Ilona Batog i jestem stałym sądowym mediatorem z 7 letnim doświadczeniem.

Od kilku lat przeprowadzam negocjacje i mediacje głównie dla osób, które najbardziej potrzebują mojej pomocy w mediacjach przed Towarzystwami Ubezpieczeń, Rzecznikiem Finansowym w przeprowadzanych mediacjach z udziałem podmiotów rynku finansowego, przed KNF czy bankami.

Więcej o mnie

W swojej pracy mediator dbając o dobro stron kieruje się następującymi zasadami:

  • Dobrowolność
  • Bezstronność
  • Neutralność
  • Akceptowalność
  • Zaangażowanie
  • Profesjonalizm

Rekomendacje

Profesjonalizm i skuteczność -100%, jasno i przejrzyście przedstawione wszystkie opcje i możliwości, do tego miła atmosfera w trakcie współpracy oraz informowanie na bieżąco o postępach w sprawie.

Małgorzata

Masz prawo do mediacji

Dodano: 2020-02-25

Od wielu lat przeprowadzamy dla Państwa mediacje umowne z Towarzystwami Ubezpieczeń, z Przedsiębiorstwami, przed Rzecznikiem Finansowym, przed KNF, a nawet przed bankami.

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Dodano: 2020-02-25

Z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości Sąd Okręgowy w Bydgoszczy we współpracy z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu...

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Dodano: 2020-02-25

Mówimy i uczmy dzieci jakie mają prawa, nie zapominając o zasadach i obowiązkach.